Регистрация Вход
История 5 - 9 классы Garne
Решено

Характерні риси 20 століття

218
ОТВЕТЫ

Модернізм є другим, поряд з реалізмом, напрямом в літературі та мистецтві минулого століття. XX століття увійшов в історію культури як століття експерименту, який часто ставав нормою; вік появи різних декларацій, маніфестів і шкіл, нерідко ополчавшихся на укорінені традиції і непорушні канони.

Термін "модернізм" зявився в кінці XIX ст. і закріпився за нереалістичними течіями і явищами в літературі і мистецтві. Як сформована система модернізм виступає з 1920-х рр. Його філософськими і психологічними витоками зявилися ідеї Ф. Ніцше, А. Бергсона, Е. Гуссерля, концепції Фрейда З., К.-Г. Юнга, М. Хайдеггера та інших. Основним у літературі модернізму (Дж. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст, Ст. Вулф, Р. Стайн, Ж. П. Сартр, А. Камю, Е. Йонеско, С. Беккет та інші) постає переконання в глибокому і непереборному розриву духовного досвіду особистості та домінуючих тенденцій суспільного життя, відчуття насильницької ізоляції людини від навколишнього світу, замкнутості, відчуженості і кінцевої абсурдності кожного індивідуального існування і всієї дійсності. Постійно орієнтуючись на дану концепцію, найбільші письменники-модерністи (насамперед Дж. Джойс та Ф. Кафка) тим не менш змогли, завдяки великому талантові, дати грунтовне, хоча і містифіковане відображення деяких особливостей розвитку буржуазного суспільства. Модерністській літературі притаманні спроби побудови естетичної гармонії шляхом штучного збіднення картини життя, спотворення або повного ігнорування реальних процесів. В результаті - прихід до елітаризму, герметичним художнім конструкцій (Ст. Вулф, Р. Стайн та інші). Предметом зображення в літературі модернізму є в кінцевому рахунку, не справжні суперечності суспільства, а відображення їх в кризовому, навіть патологічному свідомості людини, його спочатку трагічне світовідчуття, повязане з невірою в розумність історії, в поступальний хід її розвитку і можливість впливати на дійсність, вибираючи певну позицію і нести за неї відповідальність. Для модерністів людина залишається жертвою непознаваемых ворожих сил, що формують його долю. Полеміка з концепцією людини і з усім світоглядом модернізму становить суть таких великих творів реалізму XX ст., як "Доктор Фаустус" Т. Манна, "Гра в бісер" Р. Гессе та ін.

17
Отв. дан
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте