Регистрация Вход
Українська мова 5 - 9 классы Bandirdana
Решено

Які художні засоби ужиток у пісні Стоїть явір над водою

37
ОТВЕТЫ

Художні засоби.

Постійні епітети: козак молоденький, кінь вороненький, високу могилу, червону калину, рідну Україну.  

Уособлення (персоніфікація): «вода корінь миє», «пташки…приносити вісті».

Метафори: «явір… в воду похилився», «вода корінь миє», «…серденько ниє», навіки покинув.

Повтори (єдинопочаток): «Не …», «Ой…», «Звелів собі…», «Будуть…».

Звертання: «Не хилися, явороньку…», «Не журися, козаченьку…».

Риторичні оклики: «Не хилися, явороньку, Ще ти зелененький!» «Не журися, козаченьку, Ще ти молоденький!» «Не рад козак журитися — Так серденько ниє!» «Будуть мені приносити З України вісті!»  

Зменшувально-пестливі слова: «пригодонька»,«явороньку», «зелененький», «козаченьку», «молоденький», «серденько», «вороненький», «калиноньку».  

Художній паралелізм: «Стоїть явір над водою, в воду похилився; На козака пригодонька — козак зажурився»; «Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький; Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький!»; «Не рад явір хилитися, вода корінь миє! Не рад козак журитися, так серденько ниє!».


20
Отв. дан
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте