Регистрация Вход
Беларуская мова 5 - 9 классы Gavinra
Решено

Дапамажыце, калi ласка назоунiкi паставiць у адпаведнай форме: глядзець з надзея, на вяршыня хвоi,скацiцца па шчака, у вялiкай сям я,запicаць на дошка, напiцца кампот, прыступiць да збор, вада з калодзеж, прынесцi у вядро, гаварыць па тэлефон, акружаны загарадзь, пад засень лiп, схавацца за вялiкай печ

156
ОТВЕТЫ
Глядзець з надзеяй, на вяршыні хвоі, скаціцца па шчацэ, у вялікай сямі, запісаць на дошцы, напіцца кампоту, прыступіць да збору, вада з калодзежа, прынесці ў вядры, гаварыць па тэлефоне, акружаны загараддзю, пад засенню ліп, схавацца за вялікай печчу

125
Отв. дан
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте