Регистрация Вход
Психология 2 курс асоль

Назвіть підстави, що визначають структуру сучасної психології і покажіть логіку виникнення міждисциплінарних напрямків психологічної науки.

Ответы:

Оскільки психологія знаходиться на стику наук, вона широко розвиває звязки з цими науками. Перш за все, ці міждисциплінарні звязки розвиваються за рахунок запозичення методів дослідження і обробки даних. Так, при застосуванні методів математичного моделювання і статистичні методи обробки даних, формується математична психологія. Застосовуючи методи лінгвістичного аналізу висловлювання, формується лінгвістична психологія, яка називається психолінгвістика. Застосовуючи методи вимірювання, існуючі в сучасній фізиці і біології, формуються психофізика і психобиология - науки, які поглиблено і плідно вивчають природничі, природні механізми сприйняття, мислення, відчуття і інших психічних процесів. Сучасна експериментальна психологія, як і сучасна фундаментальна психолог

2Решение
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте