Регистрация Вход
Психология 2 курс асоль

Поясніть відмінність між психологічним обстеженням та дослідженням. Перерахуйте основні етапи дослідження.

Ответы:

Психодіагностичне обстеження - діяльність психолога. Результат: психологічний діагноз. Етапи: збір даних; переробка та інтерпретація отриманих даних; винесення рішення (діагноз або прогноз).

Психодіагностичне дослідження - структурований, розгорнутий у часі пізнавальний процес. Результат: психологічний висновок, згідно завданню і запитам (лікаря, педагога, юриста, психолога та ін.).

2Решение
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте