Регистрация Вход
Другое 10-11 класс Biomax

Допоможіть будь ласка написати есе до 300 слов з громодянськой освіти тема особистість та її ідентичність спираючись на такі запитання: 1) Які поняття, явища, проблеми ви розглядали у цьому розділі? 2) Які з них становили для вас найбільший інтерес? Чому? 3) Які з них не були для вас цікавими? Чому? 4) Які відповіді на поставлені запитання ви знайшли? 5) До яких подальших роздумів вони вас підштовхнули? 6) Яких нових навичок та знань ви набули? Де вони зможуть стати вам у пригоді?

Ответы:

У сучасному світі зростає особливий інтерес до проблеми формування ідентичності особистості. Ідентичність формується і підтримується в процесі всього життя людини і залежить від багатьох факторів. Дане поняття вже давно вивчається різними вченими.

Розглядаючи поняття ідентичність особистості в першу чергу необхідно визначити, що таке особистість, і що значить ідентичність. Існують різноманітні підходи до розуміння, що таке особистість. Філософія різних історичних періодів по різному трактували поняття особистість. Як вираз приналежності, як громадянин, як герой роману, як певна філософська субстанція. Але зупинимося на сучасному трактуванні. Особистість це субєкт соціокультурного життя, носій індивідуального початку.

Проблема поняття ідентичності так само як особистість існує з давніх часів. Філософи намагалися дати визначення ідентичності різних шляхами. Ідентичність намагалися пояснити за допомогою такі понять як тотожність, самосвідомість і самість. Вперше термін «ідентичність» в психології був використаний У. Джеймсом, американським психологом і професором філософії, який підкреслював такі властивості ідентичності, як боротьба свого і чужого, тотожність і відповідність собі і суспільству. Основоположник аналітичної психології Карл Густав Юнг акцентує проблему ідентичності людини в суспільстві. Він вводить поняття персони, яке співвідноситься з навязаними індивіду соціальними нормами. Самість в розумінні вченого є несвідомим центром психіки, навколо якого формуються особистісно-індивідуальні характеристики людини. З соціологічної точки зору ідентичність є категорію, за допомогою якої можна придбати або засвоюються норми, ідеали, цінності, ролі і мораль представників тих соціальних груп, до яких належить даний індивід.

В даному питанні я розглянув такі поняття як особистість і ідентичність. Для мене найбільший інтерес викликало поняття ідентичність, оскільки ідентичність це невідємна частина формування особистості.

Висновки, яка я зміг зробити, розглядаючи поняття ідентичність, полягають в наступному. Ідентичність це не постійна категорія, і під впливом різних факторів, вона може змінюватися. Спостерігаючи за власною ідентичністю, я помічаю несвідомі процеси, які визначають мою поведінку.

Я навчився розділяти різні види особистісної ідентичності. Можу визначити яка ідентичність домінує в ту чи іншу людину, який ідентичності належить соціальна група, які ідентичності більш важливі для розвитку і розуміння. Мені ці знання будуть корисними тому, що я зможу правильно розуміти мотивацію особистості, зможу правильно вибудовувати алгоритм поведінки в умовах різних соціальних товариств.

2Решение
Отв. дан Examplez
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте