Регистрация Вход
Українська література 10-11 класс Sashaaa

Немає лексичної помилки в словосполученні
а.суверенна держава
б.перша прем’єра
в.хронометраж часу
г.пам’ятний сувенір

Ответы:

Відповідь: а." суверенна держава" немає лексичної помилки

Лексичні помилки-порушення норм слововживання.

Поширені помилки лексики: неправильність вибору слів з ряду одиниць, близьких за значенням або формою, в тому числі змішання паронімів, неточний вибір синоніма; вживання слів у неіснуючих значеннях; порушення норм лексичної сполучуваності; вживання анахронізмів; змішання лінгвокультурологічних реалій; невірне вживання фразеологічних зворотів.

Лексичні норми літературної мови - це правильне вживання загальноприйнятих слів і стійких виразів (фразеологізмів) , використовуючи їх в тому значенні, яке вони займають в російській мові на сьогоднішній день. Дотримання цих норм вимагає від пише і говорить навока легко розпоряджатися словниковим запасом який він має. Невеликий словниковий запас збігається зазвичай з низьким рівнем культури мовлення людини, тобто з великою кількістю лексичних помилок, що допускаються їм в усному і письмовому мовленні. Сюди відноситься перш за все незнання меж вживання слова і можливості його поєднання з іншими словами: «даровиті вірші» (замість талановиті) ; «перерахування творчої діяльності письменника» (замість опис) ; зіткнення слів з різних за часом станів мови: «Чичиков за свої темні справи був скорочений з роботи» , «Святослав Київський був джентльменом» і т. п.

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте