Регистрация Вход
Українська література 10-11 класс Sashaaa

1.Якого жанру драми не було в давній українській драматургії?
а.Вертепу
б.Шкільної драми
в.Інтермедії
г.Монодрами

2.Який із засобів характеристики персонажа в драматичному творі є головним?
а.Висловлювання персонажів
б.Авторські ремарки
в.Грим
г.Костюми

3.Ознаками драматичного твору є усе перераховане, крім
а.списку дійових осіб
б.авторських ремарок
в.яскраво вираженого конфлікту
г.відсутності автора у творі

Ответы:

1) відповідь: г. Монодрами

Музикальність українського театру була органічною - пісня, хор, танець, інструментальний супровід виконували у виставах важливу драматургічну функцію: характеристики місця дії, історичної ситуації, дійових осіб, завязки і кульмінації сценічного конфлікту. Дві основні жанрові різновиди театрального мистецтва доби "українського бароко" - шкільна драма і вертеп у виконавській практиці тісно перепліталися між собою. До антракту "високої драми" ставились народно-побутові сценки - інтермедії, а вертеп після першої дії релігійного змісту переходив до колоритного жанрового дійства.

2) відповідь: б. Авторські ремарки

Для характеристики героїв в драматичному творі використовуються різні художні засоби. До них відносяться авторські ремарки, що "говорять" прізвища, мова героїв, їх взаємна і само- характеристика. Олександр Миколайович Островський використовує "говорять" прізвища. Савел Прокофьич Дикої - це людина, яка керується тільки особистими інтересами, він абсолютно не здатний миритися з потребами оточуючих його людей; отже, цю людину можна назвати "диким". Прізвище підприємливого Кулигіна, роздумуючи про загальну користь, дуже схожа на прізвище відомого російського винахідника Кулібіна. Одним з драматургічних засобів характеристики героїв є авторські ремарки. У наведеному фрагменті вони відображають надмірну емоційність Дикого ( "з гнівом", "тупнувши ногою", "сердито"). Мова Дикого характеризує його як людину вкрай неврівноваженої, буйного.

3) відповідь: г. відсутності автора у творі

На початку твору є список дійових осіб. Драматичний твір ділиться на частини, які називаються діями, а дії на явища. Явище - частина дії, в якій відбувається зміна в складі діючих осіб. Кожне явище обумовлено логікою розвитку дії. Найголовніше - це те, що дія не описується, а розігрується. Сюжет розвивається за допомогою діалогів і монологів головних героїв. Конфлікт драматичного твору - це зіткнення героїв, їх позицій, поглядів. Авторське присутність мінімально, але воно є, наприклад, в ремарках, авторських відступах і т. Д. Ще одна особливість - це організація сценічного простору, точніше, його обмеженість, умовність. У хорошій пєсі декорації повинні бути зведені до мінімуму, як і кількість персонажів.

2
Отв. дан Kir
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте