Регистрация Вход
История 10-11 класс Sashaaa

1.Яка суспільна верства склала соціально-політичну базу більшовизму в 1917 р.?
а.селяни
б.солдати
в.пролетаріат
г.інтелігенція
2.За ІІІ Універсалом передбачалося вирішення аграрного питання:
а.Земля повертається поміщикам з подальшим продажем її селянам через Земельний банк
б.Нетрудові землеволодіння конфіскуються і селяни наділяються землею на умовах колективного користування
в.Всі землі є власністю трудового народу і мають перейти до нього без викупу
г.До народу повинні перейти лише орні землі, пасовища та необроблювані землі залишаються у власності поміщиків

Ответы:

1. Відповідь: а. селяни

Вопрос про соціальну базу більшовиків у період захоплення влади та громадянської війни - один із найдискутованіших у суспільстві та в науковій середі. Две крайні точки зріння формувались одночасно із самими жовтневими перекладачами: 1) більшійков підтримував більшу частину населення Росії - робочі та бідніші крестьянства; 2) більшевики - короткий опис групи фанатиків, які не мають підтримки в громадськості та описуються на негативних представниках маргінальних груп та радікальних елементів.

2. Відповідь: в. Всі землі є власністю трудового народу і мають перейти до нього без викупу.

Продовжуючи свою державотворчу лінію, Українська Центральна Рада (УЦР) 7 (20) листопада 1917 затвердила III Універсал, в якому проголосила Українську Народну Республіку (УНР) в складі федерації вільних народів, формально не розриваючи федеральних звязків з Росією, і демократичні принципи: свободу слова , друку, віросповідання, зборів, союзів, страйків, недоторканність особи і житла; оголосила національну автономію для меншин (росіян, поляків, євреїв), скасувала смертну кару, скасувала право приватної власності на землю і визнала її власністю всього народу без викупу, встановила 8-годинний робочий день, оголосила реформу місцевого самоврядування.

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте