Регистрация Вход
История 10-11 класс Sashaaa

1.Як називався перший радянський уряд України?
а.Рада Народних Комісарів
б.Генеральний Секретаріат
в.Рада Народних Міністрів
г.Народний Секретаріат

2.За яких обставин була прийнята резолюція, уривок з якої наведено далі?
«Влада на території Української республіки віднині належить виключно Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів на Україні. Питання про Радянську владу в центрі і на місцях не допускають ніяких уступок».
а.проведення З’їзду народів у Києві
б.проведення з’їзду рад у Харкові
в.проведення Всеукраїнського з’їзду рад у Києві
г.проведення першого Всеукраїнського військового з’їзду

3.Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська,[що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»
Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни?
а.Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу
б.Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки
в.Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу
г.Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні

4.Проголошена 29 квітня 1918 р. Конституція УНР:
а.відіграла вирішальну роль в подальших подіях як документ великого юридичного значення
б.стала основою для прийняття основних законів в радянський час, оскільки була соціалістичного спрямування
в.не мала практичного значення для подальшого державотворення
г.уже через декілька днів була доповнена та змінена

5.Установіть відповідність між іменами історичних діячів (1-4) та їхніми стислими характеристиками (А-Д).
1.Михайло Грушевський
2.Юрій Коцюбинський
3.Микола Міхновський
4.Володимир Антонов-Овсієнко
а.Голова УЦР, автор майже 2 тисяч наукових і публіцистичних праць
б.Був членом першого радянського уряду України. У січні 1918 р. призначений головнокомандувачем збройних сил радянської Української Народної Республіки
в.Лідер Української партії соціалістів-федералістів, один із засновників УЦР, заступник її голови
г.Лідер самостійників, ініціатор створення українського національного війська
д.Брав участь у розробленні плану першої війни РСФРР з УНР, командував наступом більшовиків на Україну

Ответы:

1. відповідь: а. Рада Народних Комісарів

в ніч з 7 на 8 листопада 1917 Всеросійський Зїзд Рад прийняв три історичні документи: «Декрет про мир», «Декрет про землю» і «Постанова про утворення Ради Народних Комісарів» - першого радянського уряду, в першому складі СНК було 15 чоловік.

2. відповідь: б.проведення з’їзду рад у Харкові

Другий день роботи зїзду ознаменувався вирішенням основних питань порядку денного - про самовизначення і влади на Україні. Під час обговорення цих питань розгорнулися гострі дебати. Меншовики і есери виступили проти пропозиції більшовиків про встановлення на Україні Радянської влади. В знак протесту вони відмовилися брати участь в голосуванні. Однак абсолютна більшість делегатів зїзду стояло на ленінських позиціях. Чи законно обрані делегати зїзду зїхалися до Харкова, де обєдналися з делегатами III обласного зїзду Рад Донбасу і Криворіжжя. Обидва зїзду вирішили конституюватися як I Всеукраїнський зїзд Рад.

3. відповідь: в. Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу

Німеччина і Австро-Угорщина спробували перетворити українство в інструмент розчленування свого супротивника - Росії. В Галичині було фізично знищено проросійський рух. Для українських націоналістів був сформований Легіон січових стрільців, хоча його бойові заслуги і виявилися вельми скромні: в 1916 і 1917 роках він був двічі розгромлений на фронті російськими військами », - розповів Гайда.

4. відповідь: б. стала основою для прийняття основних законів в радянський час, оскільки була соціалістичного спрямування

Національним меншинам надавалося право обєднуватися в національні спілки, які формували органи самоврядування, видавали корпоративні закони, які не суперечили б Конституції УНР, встановлювали бюджет і т. П. На випадок війни чи повстання громадянські свободи обмежувалися спеціальним законом не більше ніж на 3 місяці, який приймали Всенародні збори або Рада Народних Міністрів.

Центральна Рада бачила УНР класичної парламентською республікою, без президента. На підставі Конституції передбачалася розробка цілого ряду законодавчих актів.

5. 1-А,2-Б, 3-Г,4-Д

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте