Регистрация Вход
Українська література 10-11 класс Biomax

Допоможіть будь ласка. Впипішіть художні засоби з вірша Івана Франка Гімн

Ответы:

Які бувають художні засоби вираження:

Лексичні засоби

До лексичним засобам ставляться зображально-виражальні засоби, слова з кількома значеннями, синонімія, антонімія, омонімія, паронимия, фразеологія, діалектизми, професіоналізми, застарілі слова, іншомовна лексика.

Словотворчі засоби

До словотворчих засобів, що використовуються у вірші, відносяться різні стилістично забарвлені афікси, архаїзми з точки зору словотворення, оказіональні слова.

[B Морфологічні засоби

До морфологічних засобів відносяться слова різних частин мови, які є синонімами; форми слів, які вживаються в переносному значенні.

Синтаксичні засоби

До синтаксичним засобам відносять синонімічні один одному синтаксичні одиниці, різний порядок слів, стилістичні фігури.

Художні засоби з вірша Івана Франка Гімн:

Метафора: зла руїна

Гіпербола: Міліоні радо йдут

Аанфора: Щоб в бігу ее спину, Щоб згаса, мов огень

Алітерація: Ні попівськiї тортура, Ні Тюремні царські мури

І про власній сілі уходит. І простується, міцніє, І спішіть туди, де дніє

Міліоні зве з собою, - Міліоні радо йдут

асонанс: розвалі зла руїна, Покотилася лавина,

Антонімія - ВІН НЕ вмер, ВІН ще живе!

Порівняння: Словом сильним, мов у сурму

Синонімія: Щезнуть сльози, сум нещастя

Фразеологізм: Словом сильним, голос духу

Діалектизм: муштровані

2Решение
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте