Регистрация Вход
История 10-11 класс соска

1.Політична ідеологія, для якої найвищими цінностями є нація та інтереси держави, що її виражають, називається:
А.лібералізм
Б.консерватизм
В.соціалізм
Г.фашизм
Питання №2 ?
2 бали
Політична ідеологія, що підтримує свободу ринку і підприємництва, називається:
А.лібералізм
Б.соціалізм
В.анархізм
Г.марксизм
Питання №3 ?
2 бали
Як називалася агентура Ф. Франко в Іспанії, яка діяла в тилу республіканців?
А.Еліта вбивць
Б.Рота смертників
В.Загін визволителів
Г.П’ята колона
Питання №4 ?
2 бали
Яка риса споріднювала німецький фашизм із комунізмом та ортодоксальним соціалізмом?
А.Вбачання у вільній конкуренції та індивідуалізмі небезпеки для національної єдності
Б.Толерантне ставлення до церкви, як до ідеологічного інституту консолідації класів
В.Історичність місії – завоювання «арійською расою» світового панування
Г.Відношення до насильства як необхідного атрибуту політичної боротьби
Питання №5 ?
2 бали
Яка держава допомагала республіканцям у громадянській війні в Іспанії?
А.Англія
Б.СРСР
В.Італія
Г.Франція
Питання №6 ?
2 бали
За допомогою яких гасел лібералізму вдалося стати домінуючою ідеологією після буремних 20-30-х років ХХ ст.?
А.Мілітаризму та імперіалізму
Б.Пацифізму та меркантилізму
В.Етатизму та націоналізму
Г.Парламентаризму та реформізму

Ответы:

1. відповідь: Г. фашизм

Фашизм - це загальне визначення для політичних рухів та ідеологій вкрай правого спрямування, як правило, прагнуть до встановлення тоталітарних режимів. Основними відмітними рисами фашизму в Німеччині є: націоналізм, ксенофобія, неприйняття комунізму і лібералізму, прагнення держави підпорядкувати всі сфери життя людей, мілітаризм, іноді расизм і геноцид.

2. відповідь: А.лібералізм

Економічний лібералізм - ідеологія, яка є складовою частиною класичного лібералізму. В економічній філософії економічний лібералізм підтримує і пропагує економіку. В основі економічного лібералізму лежить уявлення про те, що вільний ринок сам збалансує попит та пропозицію.

3. відповідь: Г. П’ята колона

«Пята колона» - найменування агентури генерала Франко, яка діяла в Іспанській Республіці під час Громадянської війни в Іспанії 1936-1939 років. Авторство терміна «пята колона» приписується іспанському генералу Еміліо Мола, який командував армією франкістів в ході громадянської війни. Наступаючи на Мадрид, Мола передав по радіо на початку жовтня 1936 роки поводження до населення іспанської столиці, в якому заявив, що крім наявних у його розпорядженні чотирьох армійських колон наявними документами також пятою колоною в самому Мадриді, яка в вирішальний момент вдарить з тилу.

4. відповідь: А. Вбачання у вільній конкуренції та індивідуалізмі небезпеки для національної єдності

І в радянській ідеології, і у філософів фашизму є багато висловлювань проти індивідуалізму і вільної конкуренції, за солідарність і першість громадських інтересів.

5. відповідь: Б. СРСР

Предтечею поширення ідеології фашизму на планеті, як відомо, стала громадянська війна в Іспанії. На одній шальці терезів виявився бунтівний генерал Франко, відкрито підтримуваний Італією і Німеччиною, а на інший Радянський Союз, таємно робив допомогу республіканцям.

6. відповідь: Г. Парламентаризму та реформізму

Творче застосування гегелівської діалектики, ідей неогегельянство служило обгрунтуванням ключових положень ліберальної теорії соціального прогресу: еволюціонізму, поступовості і наступності в суспільному розвитку, соціального компромісу як його цілі і т.п. У свою чергу проходження цієї теорії породжувало реформізм в тактиці ліберальних партій.

2
Отв. дан Kir
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте