Регистрация Вход
История 10-11 класс соска

1.Як називався радянський український уряд з січня 1919 р.?
А.Державний Секретаріат
Б.Рада Народних Комісарів
В.Народний Секретаріат
Г.Рада Міністрів
Питання №2 ?
2 бали
Як називалася Україна в період з 1919 р. по 1937 р.?
А.Українська Народна Республіка
Б.Українська Радянська Соціалістична Республіка
В.Українська Соціалістична Радянська Республіка
Г.Українська держава
Питання №3 ?
2 бали
Які положення розкривають основні заходи політики «воєнного комунізму»?
1) націоналізація підприємств
2) приватизація промисловості
3) продовольча розкладка
4) випуск конвертованого червінця
5) дозвіл вільної торгівлі
А.3, 4
Б.1, 4
В.1, 3
Г.2, 5
Питання №4 ?
2 бали
Як радянська влада відреагувала на небажання селян віддавати зерно на користь армії та міста?
А.Створила комітети незаможних селян, які повинні були вилучати зерно у односельчан
Б.Змушена була піти на поступки і відмінити продрозверстку
В.Зменшила в половину об’єми зерна, що потрібно було вилучати у селян
Г.Перейшла на викуп надлишків зерна у селян за ринковими цінами
5.Рішення, ухвалене на ІІІ Всеукраїнському з’їзді рад:
А.Анулювання Брест-Литовського мирного договору
Б.Проголошення повалення Української держави П. Скоропадського
В.Затвердження нового парламенту УСРР – Трудового конгресу
Г.Ухвалення конституції УСРР

Ответы:

1. відповідь: В. Народний Секретаріат

Народний секретаріат (сер. Грудня 1917 - квітень 1918 р.) - виконавчий орган Тимчасового ЦВК Рад України, уряд Української Народної Республіки Рад, сформований в Харкові 17 (30) грудня 1917 на противагу Українській Центральній раді та Генеральному секретаріатові Української Народної Республіки.

2. відповідь: Б. Українська Радянська Соціалістична Республіка

Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР; укр. Українська Радянська Соціалістична Республіка, УРСР) - соціалістичне українську державу, проголошене на частини території колишньої Російської імперії 10 березня 1919 роки; одна з держав-засновників СРСР, з 1922 року - союзна республіка в його складі. До прийняття Конституції СРСР 1936 року офіційно іменувалася Українська Соціалістична Радянська Республіка.

3. відповідь: В. 1, 3

Методи військового комунізму: націоналізація промисловості, введення загальної трудової повинності, натуралізація і уравнительность в зарплаті, безкоштовність державних послуг, запровадження прямого продуктообмена між містом і селом і мродразверстка на основні с / г продукти. Методи непу: в сільському господарстві - продрозкладка замінювалася фіксованим натуральним продовольчим податком (продподаток), допускалися оренда землі і наймання робочої сили, дозволялася вільна торгівля продуктами свого господарства; в промисловості і торгівлі - скасовувався декрет про загальну націоналізацію, приватним особам.

4. відповідь: А. Створила комітети незаможних селян, які повинні були вилучати зерно у односельчан

Комітети бідноти (Комбіди) - волосні і сільські (в деяких місцевостях також повітові і губернські) органи радянської влади в селі в РРФСР в середині 1918 - початку 1919 років, утворені для реалізації політики «воєнного комунізму» в умовах продовольчої кризи, а також для консолідації соціальної бази радянської влади на селі.

5. відповідь: Г. Ухвалення конституції УСРР

10 березня 1919 р III Всеукраїнський зїзд Рад затвердив першу Конституцію Української РСР, яка закріпила права трудящих, завойовані в результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки стала основою державного ладу республіки, законодавчо затверджувала диктатуру пролетаріату у формі Радянської влади.

2
Отв. дан Examplez
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте