Регистрация Вход
География 10-11 класс Biomax

Ответы:

Оберіть правильні відповіді на тестові завдання.

1. Стереотипи - це:

багатогранний вимір дійсності;

стійке і спрощене уявлення про певну особу;

прагнення до особистісного вдосконалення.

Соціальний стереотип - стійке, категоричне і вкрай спрощене уявлення (думка, судження) про будь-яке явище, групі, історичної особистості, поширене в даному соціальному середовищі (синонім - соціальний штамп); засвоюється індивідом в процесі соціалізації.

2. Найагресивнішими проявами дискримінації є:

абстракціонізм, культуризм, кубізм;

волонтерство, толерантність, емпатія;

ксенофобія, расизм, сексизм.

3. Перебіг конфлікту передбачає такі стадії:

розробка плану, реалізація, оцінювання результатів;

ескалація, інцидент, кульмінація, завершення;

стадія підготовки, стадія втілення, стадія доопрацювання.

Предконфликтная ситуація (латентний період); - Інцидент; - Ескалація; - Кульмінація; - Завершення конфлікту; - постконфліктного ситуація. Предконфликтная ситуація - це можливість конфлікту, який не виникає на порожньому місці, а визріває поступово. Це період накопичення фактів і процесів, які можуть призвести до конфлікту, тому цей період і називають латентним (прихованим) періодом або інкубаційним періодом.

4. Булінг передбачає:

агресивнуй ворожуповедінкуоднієїдитини щодо іншої;

систему позитивної взаємодії ушкільному колективі;

інтеграцію новачків ушкільний колектив.

Цькування - агресивне переслідування одного з членів колективу (особливо колективу школярів і студентів, але також і колег) з боку іншого, але також часто групи осіб, не обовязково з одного формального або визнаного іншими колективу.

5. Компроміс - це:

посередництво під час конфлікту;

система взаємодопомоги;

угода, досягнута за допомогою взаємних поступок.

Компроміс - домовленість, угода як розумний спосіб вирішення конфліктів, що полягає в досягнень взаєморозуміння шляхом взаємних поступок сторін.

2Решение
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте