Регистрация Вход
География 10-11 класс Oleksandra

1. Назвіть на які регіони поділяється Європа та охарактеризуйте кожен з даних регіонів.2. Обчисліть густоту населення Великої Британії, обравши з таблиці необхідні дані:
Площа, тис. км2 244,7
Населення,млн.осіб 63,7
Народжуваність, % 12,1
Смертність,% 9,3
Урбанізація, % 82,63. Розташуйте дані європейські країни за кількістю населення в послідовності від більшого до меншого:1. Австрія;2. Португалія;3. Швейцарія;4. Литва;5. Німеччина;6. Фінляндія;7. Білорусь.4. Визначте країну.Ця країна - батьківщина нотної грамоти і опери. Сьогодні це територія контрастів - індустріально розвинений Північ і економічно відсталий Південь. На території країни є два анклаву. 80% території займають молоді сейсмічності активні гори. Промисловість працює в основному на імпортній сировині. Основний вид транспорту - морський.5. Які, на вашу думку, позитивні і негативні наслідки має створення Європейського союзу для країн Західної Європи?6. Позначте на контурній карті країни Європи.Ответы:

1. Географічно Зарубіжна Європа ділиться на чотири регіони по сторонах світу: Північна, Південна, Західна і Східна. Однак, останнім часом крім Північної, Південної та Західної Європи в побуті географів зявилися нові терміни - Центрально-Східна і Східна Європа. До останньої якраз і відносяться Україна, Білорусія, Молдова і Росія - країни, що входять в СНД.

2. Щільність населення Великобританії = чисельність розділити на площу

Щільність населення Великобританії дорівнює = 63000000/244 000 = 258 людини на квадратний кілометр

3. Німеччина - 83 149 300 осіб

Португалія - 10 295 909 осіб

Білорусь - 9 408 400 осіб

Австрія - 8 902 600 чоловік

Швейцарія - 8 570 000 чоловік

Фінляндія - 5 528 737 чоловік

Литва - 2 794 472 людей

4. Італія

5. переваги

-інтеграція робить Європейський союз в цілому економічні сильніше;

-єдиний зона без внутрішніх кордонів дає, велику свободу пересувань, включаючи пошуки роботи в інших країнах.

недоліки:

-членство в Європейському союзі означає відмову від частини суверенітету;

-з іншого боку, прагнення, зберегти більше суверенітету призводить до безсилля загальноєвропейських органів влади і знецінює весь союз;

-союз створив численну наднаціональну бюрократію;

-вади простору, без прикордонного контролю європейці побачили під час ще триває міграційного кризи.

2
Отв. дан Rail
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте

Другие вопросы в разделе - География