Регистрация Вход
Химия 10-11 класс соска

1.Укажіть формули продуктів реакції етанолу з натрієм
а.C3H7ONa i H2
б.CH3ONa i H2O
в.C2H5ONa i H2
г.CH3CH2ONa i H2O
Питання №2 ?
2 бали
Укажіть формулу речовини, яку потрібно використати, щоб з етанолу отримати натрій етилат:
а.NaОН
б.Na2СО3
в.NaНСО3
г.Na
Питання №3 ?
2 бали
Укажіть назву речовини, з якою реагує етанол
а.бромна вода
б.калій гідроксид
в.натрій хлорид
г.бромоводень
Питання №4 ?
2 бали
Укажіть функціональну групу спиртів.
а.-СНО
б.-СООН
в.-NО2
г.-ОН
Питання №5 ?
1 бал
Установіть відповідність між схемою перетворення (1-4) та необхідним для цього реагентом (А-Д).
1.С2Н5ОН → С2Н4
2.С2Н5Cl → C2H5OH
3.C2H5OH → C2H5ONa
4.C2H4 → С2Н5ОН
а.Na
б.H2SO4 (конц.)
в.H2O
г.H2
д.NaOH (водний розчин)

Ответы:

1. відповідь: в. C2H5ONa i H2

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

2. відповідь: г. Na

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

3. відповідь: г. бромоводень

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

4. відповідь: г. -ОН

гідроксильна група ОН (спирти: R-OH)

5. відповідь: 1 - Б, 2 - Д, 3 - А, 4 - В

2
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте