Регистрация Вход
Другое 10-11 класс соска

1)Які з названих принципів належать до демократичних:
1 рівноправність громадян
2 панування однієї ідеології
3 підпорядкування судових органів законодавчій владі
4 виборність органів влади
5 плюралізм
а.1, 3, 4
б.2, 3, 5
в.1, 4, 5
г.3, 4, 5
Питання №2 ?
3 бали
Основний закон демократичної держави:
а.конституція
б.декларація
в.кодекс
г.універсал
Питання №3 ?
3 бали
Як називається сукупність вимог до особи, що балотується до органів влади:
а.варіація
б.виборчий ценз
в.дискримінація
г.етатизм
Питання №4 ?
3 бали
Всенародне голосування за певний закон чи рішення, що має обов’язкову силу:
а.плебісцит
б.вибори
в.референдум
г.опитування

Ответы:

1. в. 1, 4, 5

відповідь:

Принципи демократії є надзвичайно важливим питанням для суспільного прогресу. Серед них - влада більшості, плюралізм, рівність, поділ влади, виборність, гласність, контроль.

2. відповідь: а. конституція

Конституція демократичної держави закріплює суверенітет народу, основи соціально-політичного ладу, права і свободи людини і громадянина, форму державного устрою. Механізм реалізації влади. Конституція - це перша необхідна умова держави, заснованого на пануванні права, запереченні свавілля влади і безправ'я підвладних.

3. відповідь: б. виборчий ценз

Виборчий ценз - це вимога або їх набір, яким повинен задовольняти виборець або кандидат для отримання допуску до участі у виборах. Залежно від того, яке право вони обмежують, розрізняються два види виборчих цензів: активний і пасивний.

4. відповідь: в. референдум

Референдум - механізм правління, який передбачає вирішення найбільш важливих для суспільства питань (рішення з конституційних, законодавчих чи інших внутрішньо- і зовнішньополітичних питань) за допомогою всенародного голосування, результати якого мають вищий правовий статус і обов'язкові для виконання всіма державними органами.

1
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте