Регистрация Вход
Биология 10-11 класс соска

1.Сукупність ознак організму – це
а.фенотип
б.каріотип
в.геном
г.генотип
Питання №2 ?
1 бал
У дрозофіли рецесивний алель одного з генів визначає відсутність пігменту очей, світле забарвлення тіла, знижує плодючість і зменшує тривалість життя.
Цей приклад ілюструє явище
а.епістазу
б.плейотропії
в.кодомінування
г.комплементарності
Питання №3 ?
1 бал
Кароокий чоловік з І групою крові одружився з блакитноокою дівчиною, у якої IV група крові (карі очі - домінантна ознака). Якими за фенотипом можуть бути їхні діти, якщо відомо, що чоловік гомозиготний за геном забарвлення очей?
а.блакитноокі І групи крові та кароокі ІV групи крові
б.блакитноокі І групи крові, кароокі І групи крові, блакитноокі ІV групи крові, кароокі ІV групи крові
в.кароокі І групи крові та кароокі ІV групи крові
г.кароокі ІІ групи крові та кароокі ІІІ групи крові
Питання №4 ?
1 бал
За успадкування резус-групи крові відповідає ген D, який має два алелі: D (резус-позитивна кров) і d (резус-негативна кров). В обох батьків резус- позитивна кров. Укажіть правильне твердження.
а.їхня дитина обов’язково успадкує резус-групу батьків
б.вірогідність народження резус-позитивної дитини становить 50 %
в.їхня дитина може бути винятково резус-позитивною
г.їхні діти можуть бути як резус-позитивними, так і резус-негативними
Питання №5 ?
1 бал
Від схрещування породистої самки кроля чорного кольору з породистим самцем білого кольору отримали потомство чорного кольору. Молоду самку чорного кольору з цього потомства схрестили з тим самим самцем. Яке потомство щодо фенотипу варто очікувати внаслідок такого схрещування?
а.1 чорний і 1 білий
б.усі чорні
в.3 чорних і 1 білий
г.1 чорний і 3 білих
Питання №6 ?
1 бал
Ген, що обумовлює круглу форму плодів помідорів, повністю домінує над геном, що обумовлює грушоподібну форму плодів. Існування якої пари генетичних характеристик неможливе для помідорів?
а.грушоподібні гетерозиготи
б.круглі гомозиготи
в.грушоподібні гомозиготи
г.круглі гетерозиготи
Питання №7 ?
1 бал
Яке розщеплення за фенотипом матимуть гібриди другого покоління від схрещування домінантної гомозиготи з рецесивною гомозиготою при неповному домінуванні?
а.1 : 2 : 1
б.2 : 1
в.1 : 1
г.3 : 1
Питання №8 ?
1 бал
Забарвлення в норок визначається одним геном з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки із сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали коричневих та сірих норок. З якою ймовірністю серед потомків другого покоління потрібно очікувати появу гомозиготних?
а.75 %
б.0 %
в.50 %
г.25 %
Питання №9 ?
1 бал
У дурману пурпурове забарвлення квіток (C) домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) – над гладенькими (d). Установіть відповідність між схемою схрещування рослин дурману (1-4) та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства(А-Д).
1.Ccdd × Ccdd
2.CcDd × ccdd
3.CcDd × CcDd
4.Ccdd × ccdd
а.1 : 2 : 1
б.1 : 1
в.3 : 1
г.1 : 1: 1 : 1
д.9 : 3 : 3 : 1

Ответы:
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте

Другие вопросы в разделе - Биология