Регистрация Вход
Алгебра 10-11 класс Sashaaa

Укажіть функцію, множиною значень якої є відрізок [-5;5].
y =sin5x+5
y = sin5x
y = cos5x
y = 5cos(-5x)
Знайдіть найменший додатний період функції: f(x) = ctg(4x + 1)

Ответы:

1) y = 5cos(-5x)

2) π/4

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте