Регистрация Вход
Обществознание 10-11 класс Katya7

Найдіть у медіа найтиповіші ситуації, які посилюють стереотипні уявлення про ту чи ту суспільну групу (як позитивні, так і негативні). 2. Поміркуйте про можливі шляхи уникнення таких ситуацій або мінімізації їхнього впливу з боку медіа і з боку споживачів інформації.

1
Ответы:

1. Засоби масової інформації є одним з головних механізмів впливу на масову свідомість. У той же час стереотипи виступають інструментами, за допомогою яких ЗМІ маніпулюють і управляють масовою свідомістю. У статті розглядається процес формування стереотипів в масовій свідомості за допомогою ЗМІ.

Стереотип за своєю природою ніколи не є нейтральним, він передбачає позитивну або негативну оцінку.

Крім того, цікавим є той факт, що менш освічені міські жителі частіше не є \"критично мислячими», тому в більшій мірі схильні до маніпуляцій в ЗМІ. Виділяють різні види стереотипів. Політичні стереотипи формують ставлення до країн або лідерам цих країн. Етнічні стереотипи відображають емоційний і оцінне ставлення до представників етнічних груп, а також поширюють і знання про цю групу. Тендерні стереотипи формують уявлення про чоловічих і жіночих соціальних ролях.

Типові ситуації: критика в ток-шоу громадських груп на основі недостовірної і застарілий інформації є негативним фактором. Позитивними є кінофільми про суспільну групу, що руйнує стереотип.

2. З боку споживача інформації необхідно розвиток критичного мислення та пошуку альтернативних джерел інформації. З боку міді необхідно посилення фільтра допуску, розробка нових принципів, розширення законодавства в даній сфері.

1
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте