Регистрация Вход
Другое 10-11 класс Ира

Управління школою — це…?
Метод управлінської діяльності, оснований на виділенні найважливіших у даний період завдань, на здійснення яких спрямовуються головні зусилля керуючої організації.
Це процес впливу однієї особи на іншу відповідно до поставлених завдань.
Прийняття стратегічних рішень в міру виявлення потенційних проблем в школі.
Шкільне адміністрування, ефективність якого залежить від правильного розподілу обов'язків між адміністрацією школи.
Питання №2 ?
2 бали
В ухваленні яких управлінських рішень можуть брати участь і учні, і батьки, і вчителі?
Тільки, якщо вони стосуються навчання та якості освіти.
Участь у прийнятті рішень загальношкільної ваги і формуванні шкільних планів
Учителі, учні й батьки не беруть реальної участі в прийнятті рішень загальношкільної ваги. Планування здійснює лише адміністрація.
Тільки, якщо вони стосуються виховання або пов’язані з вирішенням конфліктів у навчальному закладі.
Питання №3 ?
2 бали
Скільки ключових сфер демократичного врядування в школі пропонують у своєму посібнику «Демократичне врядування в школах» Елізабет Бекман і Бернард Траффорд?
4
6
8
2
Питання №4 ?
2 бали
У школі існують ініціативні групи чи організації , які займаються вирішення проблем місцевої громади?
У школі немає ініціативних груп чи організацій, які б займалися вирішення проблем місцевої громади
Існують у школі з ініціативи учнів і (або) вчителів чи адміністрації, об’єднують тільки представників колективу школи
Існують , об’єднують різні зацікавлені сторони задля вирішення проблем, що постали перед громадою
Існують у школі. Але в кожному навчальному закладі різна може бути ініціатива
Питання №5 ?
2 бали
В центрі сучасної системи освіти є:
Керівники освітніх установ
Дитина
Батьки
Вчителі
Питання №6 ?
2 бали
Які внутрішні документи найбільше регулюють роботу школи?
Статут загальноосвітнього навчального закладу. Книга наказів з основної діяльності. Книга наказів з кадрових питань. Контрольно-візитаційна книга. Книга обліку руху учнів. Алфавітна книга запису учнів. Журнали обліку вхідного і вихідного листування.
Класні журнали, Журнали обліку роботи гуртка, факультативу, секції. Особові справи та медичні картки учнів, книга обліку руху учнів.
Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту, Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту, Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот.
Книга протоколів засідання педагогічної ради. Книга обліку педагогічних працівників. Книга обліку трудових книжок

Ответы:

В якому підручнику теорія? Я б так відповів.

1. Шкільне адміністрування, ефективність якого залежить від правильного розподілу обов'язків між адміністрацією школи.

2. У школі немає ініціативних груп чи організацій, які б займалися вирішення проблем місцевої громади

3. 4

4. Існують у школі. Але в кожному навчальному закладі різна може бути ініціатива

5. Керівники освітніх установ

6. Статут загальноосвітнього навчального закладу. Книга наказів з основної діяльності. Книга наказів з кадрових питань. Контрольно-візитаційна книга. Книга обліку руху учнів. Алфавітна книга запису учнів. Журнали обліку вхідного і вихідного листування.

1
Отв. дан Savage
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте