Регистрация Вход
Другое 10-11 класс ira27 you

До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати декларацію за минулий рік?
до 1 квітня
до 1 грудня
до 1 вересня
до 1 травня
Питання №2 ?
2 бали
На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
Міністерство юстиції України
Національне агентство з питань запобігання корупції
Міністерство внутрішніх справ України
Національне антикорупційне бюро
Питання №3 ?
2 бали
Що впливає на ринок праці?
Профспілки;
Чинники попиту на робочу силу;
Усі відповіді правильні.
Чинники пропозиції роботодавців
Питання №4 ?
2 бали
Яке право надається особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевогосамоврядування, у випадку наявності у неї сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка?
Прийняти подарунок з обов’язковим залученням свідків.
Прийняти подарунок без жодних застережень.
Письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції
Скласти акт про пропозицію подарунка та надати його безпосередньому керівнику.
Питання №5 ?
2 бали
До основних чинників, які визначають поведінку працівників на ринку праці можна віднести:
Психологічні особливості працівника
Величина заробітної плати, умови праці, віддаленість роботи від місця проживания
Ціни на сільськогоспода’ську продукцію
Чисельність та склад сімї
Питання №6 ?
2 бали
Ринок праці є працедефіцитним, коли:
Попит на робочу силу дорівнює її пропозиції;
Усі відповіді неправильні
Попит на робочу силу перевищує її пропозицію
Попит на робочу силу менший за її пропозицію

Ответы:

1. до 1 квітня

2. Національне агентство з питань запобігання корупції

3. Чинники попиту на робочу силу; Чинники пропозиції роботодавців

4. Письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції

5. Величина заробітної плати, умови праці, віддаленість роботи від місця проживания

6. Попит на робочу силу менший за її пропозицію

1
Отв. дан Savage
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте