Регистрация Вход
Другое 10-11 класс ira27 you

Питання №1 ?
2 бали
З точки зору ЄС, Україна становить:
Новий ринок збуту для країн-членів ЄС.
Собою плацдарм для проведення військових дій.
Демократичну відкриту державу.
Високу зацікавленість іноземного капіталу щодо поглиблення економічних зв'язків.
Питання №2 ?
2 бали
Який напрям глобалістики досліджує вплив глобалізації на сфери культури, ЗМІ, ціннісні установки, масову свідомість?
Соціальний
Культурологічний
Політичний
Прогностичний
Питання №3 ?
2 бали
Визначальною проблемою сучасної глобальної регулюючої системи є:
Деградація
Диверсифікація
Диференціація
Дезінтеграція
Питання №4 ?
2 бали
Процес взаємозближення й утворення взаємозв'язків:
Інтеграція
Станда́ртизація
Субве́нція
Інвести́ція
Питання №5 ?
2 бали
Глобалізація сприяє:
Вирівнюванню рівня розвитку окремих країн.
Збільшенню економічного розриву між найбагатшими та найбіднішими країнами.
Стандартизації якості життя.
Посиленню ролі державного регулювання економіки національних держав.
Питання №6 ?
2 бали
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у:
Розробкою більш жорстких законів, що стосуються свободи слова.
Зближенні із сучасною європейською системою права.
Спорідненності з європейцями українців.
Збільшенні податкових надходження для наповнення державного бюджету.

0
Ответы:

1. Новий ринок збуту для країн-членів ЄС.

2. Культурологічний

3. Диференціація

4. Інтеграція

5. Збільшенню економічного розриву між найбагатшими та найбіднішими країнами.

6. Зближенні із сучасною європейською системою права.

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте