Регистрация Вход
Химия 10-11 класс ira27 you

1)
Укажіть назву речовини, яка утворюється під час окиснення пропан-1-олу
етанол
пропан
дипропіловий етер
пропаналь

2)
Сорбіт – це продукт
маслянокислого бродіння глюкози
окиснення глюкози нітратною кислотою
відновлення глюкози
спиртового бродіння глюкози

Ответы:

1) При окисленні пропанола-1 утворюється пропаналь (пропіоновий альдегід). При окисленні пропанола-2 утворюється ацетон (диметилкетон): У молекулі пропіонового альдегіду карбонильная група пов'язана з вуглеводневим радикалом (етилен) і атомом водню і являє собою альдегідну групу.

відповідь: пропаналь

2) Сорбіт (C6H14O6; син. Сорбітол, D-глюцітол) - шестиатомний спирт, продукт відновлення D-глюкози. С. являє собою безбарвні кристали солодкого смаку, добре розчинні у воді, гарячому і холодному спирті і майже не розчинні в абсолютному спирті, ГПЛ безводного сорбіту 104-110 °, [a] D = -1,7 ° (в воді).

відповідь: відновлення глюкози

1
Отв. дан Kuku
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте