Регистрация Вход
Право 1 курс Maxym2021

1. До якого виду функцій держави належить діяльність зі створення системи
загальноосвітніх установ:
o економічна
o гуманістична
o політична
o культурна
o оборонна
2. Універсальна суверенна політико-територіальна організація, яка здійснює
управління стратифікованим суспільством на основі нормативно-правового
регулювання та за допомогою спеціального механізму:
o механізм держави
o держава
o громадянське суспільство
o демократія
o монархія
o функції держави
3. Способи та засоби здійснення державної влади:
o державне правління
o державний устрій
o форма держави
o державний режим
o форма діяльності
4. Система органів держави, що здійснюють її завдання та функції:
o політична партия
o орган держави
o апарат держави
o спортивна організація
o профспілка
5. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за
способом утворення:
o вторинні
o виборні
o місцеві
o первинні
o загальні
6. Науково обґрунтоване тлумачення явища, процесу, відносин – це …
o метод
o методологічний підхід
o принципи пізнання
o принципи права
o концепція
7. Що з перерахованого належить до форм непрямої демократії
o вибори
o референдум
o народна законодавча ініціатива
o відкликання депутата
o діяльність народних депутатів
8. Метод активного психологічного впливу на волю та свідомість людини з метою
формування у неї розуміння необхідності суспільно-корисної поведінки – це…
o переконання
o заохочення
o рекомендація
o примус
o відповідальність
9. Психологічний, матеріальний або фізичний вплив повноважних органів і
посадовців держави на людину з метою спонукати її до суспільно-корисної
поведінки навіть проти її бажання – це …
o переконання
o заохочення
o рекомендація
o примус
o відповідальність
10. Яку назву має функція теорії держави і права, що полягає в трансляції наукових
знань новим поколінням юристів?
o системоутворювальна
o евристична
o навчальна
o прогностична
o практико-орієнутвальна
11. Формально-юридичний метод належить до:
o загальних методів пізнання
o загальнонаукових методів
o міждисциплінарних методів
o філософських методів
o спеціально-наукових методів
12. З наступних тверджень оберіть правильне:
o механізм держави та апарат держави – тотожні явища
o апарат держави – частина механізму держави
o механізм держави – частина апарату держави
o державні органи – це тотожне поняття механізму держави
o механізм держави – це Верховна Рада України

Ответы:

1. культурна

2. держава

3. державне правління

4. апарат держави

5. виборні, o місцеві

0
Отв. дан qqqwho5
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте