Регистрация Вход
Право 1 курс Maxym2021

6. Науково обґрунтоване тлумачення явища, процесу, відносин – це …
o метод
o методологічний підхід
o принципи пізнання
o принципи права
o концепція
7. Що з перерахованого належить до форм непрямої демократії
o вибори
o референдум
o народна законодавча ініціатива
o відкликання депутата
o діяльність народних депутатів
8. Метод активного психологічного впливу на волю та свідомість людини з метою
формування у неї розуміння необхідності суспільно-корисної поведінки – це…
o переконання
o заохочення
o рекомендація
o примус
o відповідальність
9. Психологічний, матеріальний або фізичний вплив повноважних органів і
посадовців держави на людину з метою спонукати її до суспільно-корисної
поведінки навіть проти її бажання – це …
o переконання
o заохочення
o рекомендація
o примус
o відповідальність
10. Яку назву має функція теорії держави і права, що полягає в трансляції наукових
знань новим поколінням юристів?
o системоутворювальна
o евристична
o навчальна
o прогностична
o практико-орієнутвальна

Ответы:

6. концепція

7. діяльність народних депутатів

8. переконання

9. примус

10. навчальна

1
Отв. дан qqqwho5
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте