Регистрация Вход
Русский язык 4-7 класс elenazh

1. Перепишіть текст, записуючи числівники словами, вставляючи,
де потрібно, пропущені орфограми. Виконайте подані після тексту
завдання.
Ви цікавитесь пр..близною кіл..кіс..тю слів. На це проха(н,нн)я відповімо
так. У недавно опублікованому Словнику українс..кої мови нараховуєт..ся
близ..ко 135 тисяч слів. Сюди входять.. насамперед загально/вживані слова
сучасної українс..кої літературної мови. 135 тисяч слів – дуже велика кіл..-
кіс..т.. . Біл..шіс..т.. дорослих людей розуміють значе(н,нн)я біля 35 тисяч слів,
але використовують у 10 разів мен..ше. Обсяг словника конкретної осо-
би залежить від роду її занять, освіченості та здібностей. Звернімося до
творчої діяльності письме(н,нн)иків. Наприклад, словник мови прозових тво-
рів Т.Г. Шевченка охоплює 20 тисяч слів, а поетичних – понад 10 тисяч
(І. Вихованець).
2. Провідміняйте числівник 135 000.
3. Зробіть морфологічний розбір виділених числівників.
Варіант 2
1. Перепишіть текст, записуючи числівники словами, вставляючи,
де потрібно, пропущені орфограми. Виконайте подані після тексту
завдання.
У Верхній Хортиці стоїт.. і досі могут..ній запоро..кий дуб. Це один із най-
старіших дубів в Україні, йому вже понад 7 століть. Ще за Богдана Хмель-
ницького ц..ому дубові було 400 років. Дуб/велетень витримав усі випробу-
ва(н,нн)я часу, зб..ріг до гл..бокої старості свою силу й чудесну красу. Мо-
гут..ня крона ц..ого дуба складаєт..ся з 18 в..ликих гілок, периметр крони –
102 метри. Її з..л..ний тінистий намет має 43 метри. Окоренок дуба на обмах
утовшки – 656 сантиметрів, діаметр стовбура – 208 сантиметрів, а в..сота
дерева дорівнює 36 метрам.
Чому ж цей в..л..тень живе ось уже 7 вік і щовесни з..л..ніє? Пояснюют.. це
тим, що дуб виріс біля дж..р..ла (За І. Шаповалом).

2. Провідміняйте числівник 656.
3. Зробіть морфологічний розбір виділених числівників.

Ответы:

1) приблизною, кількістю, прохання, української, нараховується, близько, сто тридцять п'ять, кількість, більшість, значення, тридцять п'ять, менше, письменників, двадцять, десять

2) стоїть, могутній, запорозький, сім, чому, чотириста, випробування, зберіг, глибокої, могутня, цілого, складається, вісімнадцять, великих, сто два

1
Отв. дан sdfgsdfgsdg
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте