Регистрация Вход
Русский язык 4-7 класс elenazh

1. У якому рядку всі слова – займенники?
а) він, її, день
б) хто?, кожний, другий
Українська мова 163
в) той, чий, ми
г) абихто, нічого, зелений
2. Вкажіть присвійні займенники.
а) мій, її, твій
б) його, наш, який
в) ваш, себе, свої
г) їх, свій, кожний
3. У якому рядку всі займенники – вказівні?
а) який, чий, котрий
б) мій, твій, ваш
в) цей, той, такий
г) стільки, скільки, себе
4. У якому рядку всі займенники – заперечні?
а) абихто, казна-що, будь-який
б) хто, що, який
в) я, ми, вони
г) ні в кого, ніскільки, ніякий
5. У якому рядку всі займенники – означальні?
а) жоден, інший, стільки
б) самий, усякий, весь
в) скільки, кожний, котрий
г) який, чий, такий
6. У якому рядку всі займенники – неозначені?
а) будь-хто, хтось, що-небудь
б) абикого, чий-небудь, нікотрий
в) казна-скільки, котрийсь, ніскільки
г) скількись, казна-що, ніякий
7. У якому рядку всі займенники вжиті в Р.в.?
а) абикого, себе, всім
б) його, цієї, всіх
в) моєю, нас, котрому
г) мене, їх, моїм
164 морфологiя
8. У якому рядку всі займенники вжиті в О.в.?
а) хтозна-скількома, моїми, всіх
б) вас, ними, кого
в) котрим, кожним, їх
г) хтозна-чим, мною, цією
9. У якому рядку всі займенники пишуться через дефіс?
а) казна/якими, який/небудь, будь/чому
б) хтозна/який, ні/з/ким, чим/небудь
в) котрий/небудь, хтозна/чим, аби/яким
г) будь/що, чий/небудь, казна/з/чим
10. У якому рядку всі займенники пишуться окремо?
а) ні/з/чим, на/де/кому, будь/у/кого
б) аби/якого, на/кому/небудь, ні/якого
в) ні/з/чиєю, казна/з/чим, ні/про/кого
г) чий/сь, ні/з/ким, ні/в/якого/

Ответы:

1. в) той, чий, ми

2. а) мій, її, твій

3. в) цей, той, такий

4. г) ні в кого, ніскільки, ніякий

5. б) самий, усякий, весь

6. а) будь-хто, хтось, що-небудь

7. б) його, цієї, всіх

8. б) вас, ними, кого

9. б) хтозна-який, ні-з-ким, чим-небудь

10. в) ні/з/чиєю, казна/з/чим, ні/про/кого

3
Отв. дан sdfgsdfgsdg

Кыш украиницы

0
Отв. дан Egor2278w
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте