Регистрация Вход
Українська мова 5 - 9 классы Светлана
Решено

Помогите решить кр з право.. вр.1 1. Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є: А) Кодекс України Б) Конституція України; В) статут Г) положення 2. Конституція України закріплює: А) основні права, свободи та обов‘язки громадян Б) права і обов‘язки подружжя; В) питання державного бюджету Г) порядок утворення органів влади 3. Норми права на відміну від норм моралі: А) регулюють усі суспільні відносини Б) забезпечуються громадською думкою; В) є уявленнями людей про добро і зло Г) охороняються державою 4. Який вид (види) юридичної відповідальності названо неправильно: А податкова; Б дисциплінарна; В трудова; Г кримінальна. 5. Правопорушення поділяють на: А протиправні і правомірні; Б винні та невинні; В проступки і злочини; Г припустимі і неприпустимі. 6. Що з перерахованого нижче є прикладом правопорушення: А Громадянин С. не поступився місцем у громадському транспорті вагітній жінці. Б Громадянин С. поцупив річ у громадянина Т. В Громадянин С. відмовився аплодувати виконавцеві музичного твору. Г Громадянин С. запізнився на театральну виставу. 7. На які гілки поділяється державна влада України? 8. Що таке закон? 9. Чи є подані нижче дії правопорушенням?(так, ні) Визначте, до якого виду правопорушень їх можна віднести? А) школяр проїхав у автобусі без квитка; Б) чоловік украв фотоапарат у магазині; В) під час повені, рятуючи житловий масив, співробітник МНС розібрали частину бруківки, щоб спрямувати воду в потрібний бік. вр.2 1. Визначте у якому випадку скоєно злочин? А) Школяр не заплатив за проїзд в автобусі; Б) Дівчинка взяла в однокласниці велосипед і своєчасно його не повернула; В) Хлопець украв у магазині цифровий фотоапарат. 2. Норми права регулюють: А) почуття людини; Б) наміри людини; В) переконання людини; Г) поведінку людини. 3. Система загальнообов’язкових правил поведінки, що встановлює й охороняє держава для регулювання відносин у суспільстві. А) підзаконний нормативно-правовий акт; Б) соціальна норма; В) правовідносини; Г) закон; Д) право. 4. Які джерела містять норми права: А) Біблія; Б) підручники з правознавства; В) закони і підзаконні акти; Г)звернення лідера політичної партії. 5. Чим злочин відрізняється від проступку А) ступенем суспільної небезпеки; Б) суворістю покарання; В) мірою громадського осуду; Г) кількістю учасників. 6. Який із перерахованих нормативно-правових актів має вищу юридичну силу: А) Указ Президента України; Б) Закон України; В) Постанова Кабінету Міністрів України; Г) наказ Міністра освіти і науки України. 7. Назвіть види юридичної відповідальності? 8. Що таке право? 9. Чи є подані нижче дії правопорушенням? (так. Ні) Визначте, до якого виду правопорушень їх можна віднести: А) Олена не прийшла в школу з поважних причин Б) Касир спізнився на роботу на дві години без поважних причин; В)Водій вантажівки раптово під час руху втратив свідомість унаслідок серцевого нападу й зіткнувся з мікроавтобусом.

244
ОТВЕТЫ
2.г4.г5.вМожна виділити два основних види відповідальності: штрафна (каральна) - метою є кара за правопорушення, і поновлююча - компенсація за шкоду, завдану за правопорушення (майнова, моральна).

Залежно від виду правопорушення і способу покладення відповідальності розрізняються:

Кримінальна відповідальність - покладається за злочин і лише судом у вигляді кримінального покарання.

Адміністративна відповідальність - за адміністративні правопорушення, покладається різними адміністративними органами (адміністративна комісія, митна служба, прикордонна служба) у вигляді арешту, штрафу, позбавлення спеціального права та ін.

Дисциплінарна відповідальність - за дисциплінарні проступки у межах службової діяльності, яка накладається начальником, у підпорядкуванні якого знаходиться правопорушник. Наприклад, дисциплінарна відповідальність адвоката (ст. 16 Закону України "Про адвокатуру").

Цивільно-правова відповідальність - покладається за цивільно-правові позадоговірні порушення, які завдають матеріальні збитки або моральну шкоду потерпілому, а також за порушення договірних обовязків (пеня, штраф, відшкодування збитків). Будується на принципі еквівалентності, повного відшкодування збитків, покладається судовими органами або добровільно реалізується самим порушником: добровільно сплачується пеня, відшкодовується шкода.

Матеріальна відповідальність працівників настає за матеріальну шкоду, завдану підприємству, установі при виконанні службових, трудових обовязків, має обмежений характер.

3
Отв. дан
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте