Регистрация Вход
Английский язык 5 - 9 классы Екатерина
Решено

СРОЧНО!!!! Пожалуйста помогите! Перевести на английский: 1. Вчені ступені у Великій Британії присвоюються студентам, які успішно завершили курс навчання. 2. Щоб отримати ступінь бакалавра, необхідно провчитися три (Англія й Уельс) або чотири (Шотландія) роки. 3. Для здобуття деяких ступенів необхідний досвід практичної роботи і тоді строк навчання відповідно зростає. 4. Бакалавр — це освітній ступінь, який надається вищим навчальним закла- дом у результаті успішного виконання студентом програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. 5. Вища освіта зазвичай включає ґрунтовну теоретичну підготовку, а також прикладні аспекти, наприклад, стажування. 6. У престижних університетах вимоги до вступу дуже жорсткі. 7. Програми обміну студентів, які були розпочаті в ВНЗ України, сприяють зміцненню міжнародної співпраці і заохочують студентів до навчання. 8. Європейський освітній простір переживає часи докорінних змін. 9. Випускники ВНЗ мають значно більше шансів отримати кращі кар’єрні можливості і високу заробітну платню. 10. Після закінчення освітньої програми надається відповідний ступінь.

283
ОТВЕТЫ

1. Academic degrees in the UK are awarded to students who have successfully completed the course. 2. To obtain a bachelors degree, you must study three (England and Wales) or four (Scotland) years. 3. To obtain some degrees, the necessary experience of practical work and then the training period increases accordingly. 4. A bachelors degree is an educational degree that is granted by a higher education institution as a result of a students successful completion of the program, the volume of which is 180-240 ECTS credits. 5. Higher education usually includes solid theoretical training as well as applied aspects such as internships. 6. In prestigious universities admission requirements are very strict. 7. Exchange programs for students, which were launched in UNIVERSITIES of Ukraine, contribute to the strengthening of international cooperation and encourage students to study. 8. The European educational space is going through a time of fundamental changes. 9. University graduates are much more likely to get the best career opportunities and high wages. 10. Upon completion of the educational program, an appropriate degree is provided.

6
Отв. дан
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте