Регистрация Вход
Другое 10-11 класс ira27 you

1. Які складові української ідентичності?
2. Як розвиток інформаційно - комунікаційних технологій впливає на глобалізацію?
3. Дайте визначення поняттям: корупція, превенція, санкції.
4. Чому різні держави й зокрема Україна приєднуються до міжнародних організацій?0
Ответы:

1. Історична спадщина. Політична спрямованість на зміцнення національного суверенітету. Культурна думка і творчість. Мова. Національна консолідація. Загальні моральні цінності.

2. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє процесу глобалізації перейти до нових форм і методів регулювання діяльності. Здійснюються позитивні зміни в структурах, з\\'являються нові позитивні виробничо-економічні контакти на світовому рівні з закордонними партнерами. Особливість інформаційних технологій пояснює мережевий характер управління виробництва, а також обумовлює необхідність виділення координуючої функції єдиного центру. Безумовно, також можна сказати, що, інформаційні технології і широке використання Інтернету є поряд з фінансової, торговельної та транспортної діяльністю не тільки основним об\\'єктом глобалізації, а й слугують певним каталізатором поширення глобалізації в світовий простір. Глобалізація, призводить до об\\'єднання безлічі показників між країнами, а також до обміну ресурсів, технологій, людського капіталу і т.д. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вкрай важливо для співпраці між зарубіжними країнами. Очевидно спрощення передачі інформації, подальшого використання отриманих даних, обробка і т.д.

3. Корупція - термін, що позначає зазвичай використання посадовою особою своїх владних повноважень і довірених йому прав з метою особистої вигоди, що суперечить законодавству і моральним установкам.

Превенція - попередження, запобігання, попередження. Наприклад, в праві превентивними заходами називають профілактичні та інші заходи, спрямовані на запобігання злочинам та іншим правопорушенням.

Санкція - елемент правової норми, що передбачає несприятливі наслідки для особи, яка порушила міститься в такій нормі правило. Санкція - міра впливу, що застосовується до правопорушника і тягне для нього несприятливі наслідки.

4. Входження до складу міжнародних організацій розширює інтеграційні зв\\'язки з іншими державами. Це дозволяє вирішувати питання безпеки, виходу на міжнародні ринки, забезпечує транспортні коридори та ін.

У сучасному світі посилюється взаємозв\\'язок і взаємовплив національних економік і світового господарства. Кожній країні потрібен доступ до світового ринку, але перед потужною міжнародною конкуренцією вистояти дуже складно. Іноді здається, що набагато простіше закрити кордони. Однак, коли країна встановлює торговельні бар\\'єри, це може обернутися торговою війною, адже інші країни у відповідь зведуть власні бар\\'єри. Для вирішення таких розбіжностей країни створюють регіональні альянси (союзи) з метою загального використання економічних і політичних переваг міжнародної торгівлі та стимулювання економічного зростання.

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте