Регистрация Вход
Право 1 курс Maxym2021

6. Оберіть в переліку ознаки західного шляху державотворення:
o 1%необхідність організації масштабних громадських робіт
o 1%можливість ведення виробничого господарства силами однієї сім’ї
o 1%соціальне розшарування за ознакою доступу до державної номенклатури
o 1%соціальне розшарування за майновою і класовою ознакою
o 1%домінування державної та громадської власності на землю і воду
7. . Зазначте, які два твердження з наведених нижче є коректним:
o 1%теорія держави і права виникла на основі енциклопедії права та філософії права
o 1%енциклопедія права поєднала висновки філософії права і теорії держави і права
o 1%філософія права і енциклопедія права виникли у процесі відокремлення від теорії
держави і права у ХХ столітті
o 1%теорія держави і права виникла в ХХІ столітті
o 1%теорія держави і права поєднала позитивні риси енциклопедії права і філософії
права
8. Що з перерахованого НЕ належить до елементів юриспруденції (в
методологічному розумінні):
o 1%доктринальна юриспруденція
o 1%догматична юриспруденція
o 1%практична юриспруденція
o 1%галузева юриспруденція
o 1% інституційна юриспруденція
9. Оберіть в переліку ознаки східного шляху державотворення:
o 1%необхідність організації масштабних громадських робіт
o 1%можливість ведення виробничого господарства силами однієї сім’ї
o 1%соціальне розшарування за ознакою доступу до державної номенклатури
o 1%соціальне розшарування за майновою і класовою ознакою
o 1%домінування приватної власності на землю і воду
10. До індивідуального виду суб `єктів належать:
o 1%особи без громадянства
o 1%державні органи
o 1%особи, які мають подвійне громадянство
o 1%підприємства, установи, організації
o 1%органи місцевого самоврядування

Ответы:

6. соціальне розшарування за майновою і класовою ознакою

7. теорія держави і права виникла на основі енциклопедії права та філософії права, теорія держави і права поєднала позитивні риси енциклопедії права і філософії

права

8. практична юриспруденція

9. необхідність організації масштабних громадських робіт, можливість ведення виробничого господарства силами однієї сім’ї

10. особи без громадянства, особи, які мають подвійне громадянство

1
Отв. дан qqqwho5
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте