Регистрация Вход
Русский язык 4-7 класс elenazh

У якому рядку не всі слова належать до числівників?
а) п’ятий, двадцять вісім, троє
б) чотириста вісім, п’ятнадцятеро, восьмий
в) мільйон, перший, четверо
г) двійка, двоє, другий
2. У якому рядку всі числівники порядкові?
а) сьомий, двадцять четвертому, п’ятого
б) мільйон, тисячний, дев’яностий
в) одна четверта, першому, шестисотого
г) перший, троє, тринадцятому
3. У якому рядку всі числівники складні за будовою?
а) шістсот, сорок, вісім
б) дванадцять, сто, шістдесят три
в) одинадцять, п’ятнадцять, чотириста
г) сімдесят, двоє, десять
4. Як відмінюються числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд?
а) як іменники
б) як прикметники
Українська мова 133
в) як кількісні числівники
г) як порядкові числівники
5. У якому рядку всі числівники змінюються тільки за відмінками?
а) два, двадцять два, сто двадцять другого
б) п’ятдесят вісім, одна восьма, троє
в) тринадцятого, один, три
г) сорок шість, семеро, перший
6. У якому рядку у всіх числівниках при відмінюванні змінюються перша і
друга частини?
а) двісті, п’ятдесят, вісімдесят
б) чотириста, сімдесят, шістсот
в) сімсот, триста, двадцять
г) вісімсот, п’ятсот, дев’ятсот
7. У якому рядку всі числівники пишуться з м’яким знаком?
а) двад..цяти, тр..ох, сім..надцятий
б) сім..десяти, п’ят..ма, девят..ома
в) шіст..омастами, чотир..охсот, міл..йон
г) чотирнадцят..ма, чотир..ох, с..імох
8. У якому рядку числівник стоїть у правильній формі?
а) сімомастами одним
б) семидесяти дев’яти
в) трьохста шести
г) восьмидесяти чотирьох
9. У якому рядку числівник стоїть в давальному відмінку?
а) двом
б) трьох
в) двома
г) трьох
10. У якому рядку правильно узгоджено числівник з іменником?
а) дев’яносто три кілометра
б) вісімдесят чотири гектари
в) сорок два учня
г) шістдесят чотири днів
помогите решить заранее спасибо

Ответы:

Я бы так ответил.

1. г)

2. г)

3. в)

4. а)

5. б)

6. г)

7. в)

8. в)

9. а)

10. б)

1
Отв. дан sdfgsdfgsdg
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте